اجاق گاز وسیله ایست که روزانه چندین بار مورد استفاده قرار می گیرد و خراب شدنش میتواند موجب اختلال در روند روزانه شود . مشکلاتی از قبیل شکستن شیشه ، روشن نماندن شعله ، جرقه زدن دائمی ، برق گرفتگی و افت فشار شعله که تعمیر آن ممکن است از ۱۰ تا۶۰ دقیقه زمان ببرد.