فر ممکن است بعد از مدتی استفاده دچار خرابی‌هایی شود که گاهی با چند ترفند در خانه می‌توانیم آن را برطرف کنیم. اما چنانچه مشکل فر اجاق گاز جدی باشد، لازم است که برای تعمیر از یک تکنسین کمک بگیریم.

انواع فر:

۱ – فر گازی ، پخت غذا به کمک گاز شهری

۲ – فر برقی ، پخت غذا به کمک المنت های برقی

۳ – فر کانوکشن ، پخت غذا به کمک امواج مایکروویو و المنت

مشکلات تخصصی و عمیق اجاق فر طوری نیست که هر شخصی بتواند خود آن را رفع کند، اقدام به ترمیم برخی از مشکلات ممکن است خطرات برق گرفتگی به مراه داشته باشد و ممکن است منجر به خراب‌تر شدن اجاق فر شود.