به طور متوسط تعمیر مایکروویو باید ۱۵ دقیقه زمان ببرد ، ما با استفاده از علائم خرابی مایکروفر آن را تعمیر می کنیم. علائمی مانند کار نکردن صفحه لمسی ، صدای زیاد دستگاه ، عدم چرخش صفحه چرخان ، جرقه زدن و…

در بعضی مواقع نیاز است دستگاه به کارگاه تحویل داده شود.