قطعات اجاق گاز صفحه ای

 قطعات اجاق گاز صفحه اى ميكروسوئيچ يا ميكروكليد: اين وسليه در گذشته بصورت يك كليد جداگانه در دستگاه قرارداشت ولى امروزه با قرار دادن ميكروسويئچ بر روى تمامى شير ها صهولت در كار انجام شده است و با فشردن هر ولوم جهت روشن كردن دستگاه همان ولوم باعث جرقه زدن هم ميشود. به تعداد شعله […]

ادامه مطلب

شرایط نصب اجاق گاز های صفحه ای

شرایط نصب اجاق های صفحه ای شرايط نصب اجاق گازهاى صفحه اى در ابتداى امر براى نصب مناسب اجاق گازهاى صفحه اى ميبايست از كابين و برش درست صفحه اطمينان حاصل بفرماييد ( عرض و طول اجاق گاز را متر ميزنيم و ابعاد برش بدست مى آيد) فقط بايد درنظر داشته باشيد كه نه كوچكتر […]

ادامه مطلب

شرايط نصب فرهاى توكار

  شرايط نصب فر شرایط نصب فر های توکار رو میخوایم تو این مقاله بررسی کنیم بهتر است كه پريز برق بيرون باكس باشد تا به سهولت و راحتى امكان جدا كردن دوشاخه را داشته باشيد. باكس فر بايد سايز فر باشد كه براى ثابت كردن و محكم كردن فر به ديواره هاى كابين پيچ […]

ادامه مطلب